Torba Yasanın Denizcilik ve Havacılık Açılımı

0

Uzun süredir bahsi geçen torba yasanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Son torba yasada Denizcilik ve Havacılık alanında öyle kararlar alındı ki, inanması gerçekten çok zor oldu. Peki torba yasa ile denizcilik ve havacılıkta yapılan değişiklikler neler oldu? Gelin yazımızın devamında inceleyelim.Epeydir kendisinden söz ettiren torba yasa denizcilikte nasıl bir değişiklik getiriyor?

Yeni yasaya göre mevcut 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 2. Maddesi istisnai durumları tarif etmekteydi.

Bu maddeye göre;

Kapsam ve istisnalar

 

MADDE 2- (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

 

(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:

 

a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.

 

b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.

 

c) Ev hizmetleri.

 

ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.

 

d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

 

olarak belirtilmişken, yeni torba yasa ile “Uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer halleri.”  istisnalar bölümüne eklendi.

Kısacası Denizyolu ve Havayolu taşımacılığı artık kesin olarak yeni torba yasa ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamının dışında kalacak.

 

Denizyolu Taşımacılığı ve Havayolu Taşımacılığı Neden Kapsam Dışı Kaldı?

Hani derler ya “Özrü kabahatinden beter” diye, bu da tam ona örnek. Neden mi? Bu önergenin sebebi, yerli firmaların uluslararası rekabette geri kalmamasıymış!.

Ne kadar komik değil mi?

Sizin çalışanlarınızın can güvenliği, rekabetin önünde. Tabi asıl sebebin bu olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Buradan söylemeyelim ama herkes de görmüştür artık gerçekleri.

 

Lütfen bu konuda sessiz kalmayalım ve can güvenliğimiz konusunda sesimizi yetkililere duyuralım. Yeni kanunların çıkması için yeni bir Soma faciası beklemeyelim.

 

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here