Su Ürünleri

0

Tatlı ve tuzlu sulardaki canlıların fabrikasyon yöntemler ile üretilmesi, yetiştirilmesi ve işlenmesi gibi işlemlerin endüstriyel koşullarda yapılması su ürünleri alanını oluşturur.

Su ürünleri alanı içinde ekonomik değeri olan deniz mahsulleri ile tatlı su canlılarının üretilmesi ve fabrikasyon teknolojileri kullanılarak işlenmesi faaliyetleri yer alır. Ayrıca; su ürünü olarak adlandırılan canlıların teknolojik yöntemlerle avlanması da bu alanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Su ürünleri alanında ilerlemiş Kanada, Norveç gibi ülkelerin sadece balıkçılık teknolojisine dayalı ihracatları ülkemizin tüm sektörlerdeki ihracatından fazladır. Dolayısıyla, üç tarafı denizlerle çevrili ve zengin bir iç su potansiyeline sahip ülkemizde yatırımcıların bu alana yönlendirilmesi ve desteklenmesi son derece önemlidir.

Geçmişte geleneksel yöntemlerle yapılan su ürünleri işlemeciliği günümüzde seri ve kaliteli üretim olanaklarına sahip bir endüstriye dönüşmüştür. Bu alanda gelişen teknolojiler yeni yöntem ve teknikleri beraberinde getirmiştir. Son yıllarda, ülkemizde özellikle kültür balıkçılığı konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Ayrıca; tüm dünyada sağlıklı beslenmede beyaz etin önemi vurgulanmaya başlamıştır. Su ürünlerinin sağlıklı ve kaliteli gıda kaynaklarını oluşturması, bu alandaki hareketliliği arttırmıştır. Yatırımcılar kârlı ve verimli bir alan olan su ürünlerine daha fazla yönelmeye başlamıştır. Önümüzdeki dönemde ülkemizde bu alanının genişlemesi ve üretim olanaklarının arttırılması beklenmektedir.

Teknolojik alanda meydana gelen gelişmeler ve sektörden gelen talepler ülkemizde su ürünleri alanında eğitimli ve yetişmiş iş gücü ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği alanında eğitim programları uygulanması desteklenmektedir.

Kaynak: Dnz.Gen.Tr

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here