Su Ürünleri İşleme Teknisyenliği

0

Tanımı: Su ürünleri işleme teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliğimkuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, işleme
tesisine gelen su ürünleri özelliğine göre temizleyebilen, fabrikasyon teknolojilerinden yararlanarak su ürünlerini işleyebilen, şoklayabilen ve paketleyebilen, çalışma ortamının temizliğini bireysel ya da ekip çalışmasıyla yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

Su ürünleri işleme teknisyenlerinin görevlerini;

• İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemler almak,

• İş organizasyonu yapmak,

• Avcılık ve üreticilik yoluyla elde edilen ürünlerin, fabrikasyon

yöntemleriyle işlenmesi konusunda ön hazırlık yapmak,

• Su ürünlerini tekniğine uygun temizlemek,

• Su ürünlerine ön işlem uygulamak,

• Su ürünlerini talebe göre işlemek,

• İşlenmiş su ürünlerini paketlemek,

• İşlenen ürünlerin soğuk zincir ve şoklama tekniklerine uygun

olarak muhafazasını sağlamak,

• Çalıştığı ortamda sağlık ve hijyen kurallarını uygulamak,

• Meslekî eğitim faaliyetlerine katılmak şeklinde sıralayabiliriz.

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler

Meslek elemanlarının soğuk ve nemli ortamlarda çalışmalarında sağlık yönünden sakınca olmaması gerekir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Öğrenciler ülkemiz üniversitelerinde oldukça yaygın olan meslek yüksek okullarının su ürünleri bölümüne sınavsız geçiş yapabilir. Ön lisans programlarını başarıyla tamamlayanlar ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, su ürünleri mühendisliği lisans programına geçiş yapabilir.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Bu meslek mensupları, çalışmalarını açık veya kapalı mekânlarda yürütürler. Görevlerini yaparken ekip çalışmasını uyum içinde gerçekleştirmeleri gerekir.

Kullanılan Araç ve Gereçler

Su ürünleri işleme teknisyenlerinin kullandığı araç ve gereçler olarak çizme, su geçirmez giysiler, su motoru, prefabrik tank, jeneratör, soğutucu, şofben, ilaçlar, çeşitli kimyasal maddeler, temizlik maddeleri, yemler, su analiz mekanizmaları sayılabilir.

İş Bulma İmkânları

Su ürünleri işleme teknisyeni olarak çalışan kişiler iç su ve deniz canlıları yetiştiriciliği yapan işletmelerde, işleme teknolojisi uygulayan fabrikalarda, balık ıslah çalışmaları yapan kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilir.

Kaynak: Dnz.Gen.Tr

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here