Konteyner Taşımacılığında Yakın Gelecekteki Tehlike

0
Konteyner Limanı Şangay
Konteyner Gemisi
Konteyner Gemisi

Konteyner taşımacılığı tehlikede dediğimizde ilk etapta anlamsız bir şeyden bahsediyormuşuz gibi gelebilir. Son zamanlarda ülkelerin ticareti arttıkça deniz taşımacılığındaki hız  da ivme kazanıyor. Ticaret malları cinslerine göre genellikle Konteyner taşımacılığı kullanılarak gemilerle diğer ülkelere taşınmaktadır. İTÜ Denizcilik Fakültesi Kariyer Kulübü bu deniz taşımacılığında konteyner konusunda bir makale hazırlayıp konteyner taşımacılığında yakın gelecekteki tehlikelere dikkat çekmişler. Sizinle o faydalı makalenin önemli kısımlarını paylaşıyorum.

Geçtiğimiz son 15 yıl içerisinde Türkiye’de denizcilik inanılmaz derecede ivme kazandı. Yapılan ithalat-ihracat neticesinde satılan veya satın alınan ürünler deniz taşımacılığı yolu ile satın alan ülkelere gönderildi. En ucuz taşımacılık olan deniz taşımacılığını seçen satıcı ve alıcıların maliyetlerinde ciddi düşüşler oluşması bu ticareti daha da arttırdı. Belirli yıllarda denizcilik taşıma ücretleri yüksek iken, diğer yıllarda düştü. Bunun en büyük etkenlerinden birisi arz-talep dengesiydi. Eğer piyasada çok fazla gemi var ise, taşıyan çok demektir ve bu da onların daha rahat yük bulmasını sağlamak için gemi taşımacılık ücretlerinin düşürülmesi anlamına gelir. İşin işleyiş özeti budur.Gelin isterseniz şimdi biraz da konteyner taşımacılığındaki tehlikelere bir göz atalım.

Son yıllarda aynı şekilde konteyner taşımacılığı inceleyecek olursak, gemi büyüklüklerinde ciddi artış söz konusu. Elbette yapılan deniz taşımacılığı da artmış durumda ama en önemli nokta gemilerin büyümesi ile yapılan ticaretin birbiri ile eşleşip eşleşmemesi durumudur. Eğer taşınacak yükten çok daha fazla geminiz var ise bir sıkıntı meydana gelecek demektir.

Konteyner taşımacılığındaki ilk tehlikeler gemilerin devasa tonajlara bürünmesi ile başlamıştır diyebiliriz.

Şu an dünyanın en büyük yük gemisi “Marco Polo” tam 16000 adet konteyner taşıma kapasitesindedir ve 396 metre boyundadır. Bu esnada yapımı halen devam etmekte olan 2 adet 18000 adet konteyner taşıma kapasiteli gemi projesi sürdürülmektedir. Dünyanın en büyük yük gemisi Marco Polo’nun  fotoğrafı aşağıdadır.

Dünyanın En Büyük Yük Gemisi Marco Polo
Dünyanın En Büyük Yük Gemisi Marco Polo

Konteyner taşımacılığın en büyük firmaları olan Maersk, CGM CMA gibi lokomotifler, Asya pazarının en cazip üreticisi olan Çin ile Avrupa arasındaki ticaretin aynı hızda büyüyeceğini öngörerek Daewoo Tersanesine 20 adet daha devasa konteyner gemisi siparişinde bulundu. Peki ticaretin her an değişime uğrama ihtimali olan dünya piyasalarında işler planlanan gibi gitmez de Çin üretimleri durursa, yavaşlarsa veya Avrupa gibi ithalatçı ülkeler Çin konusunda bir ambargoya giderse ne olacak? Bu kadar büyük tonajlı gemiler ve halihazırdaki taşıma işlerinün durumu hakkında fikir sahibi olan var mı?

Konteyner piyasasını takip eden uzmanlar bu işi yapan 20 büyük şirketin 16 tanesinin 2015 yılında 12000 TEU üzerinde gemisi olacağını öngörmektedirler. Şu an itibarı ile sadece 9 tane şirket bu gemilere sahip durumdadırlar.

Bunların içerisinde Japonya’dan K-Line 14000 TEU’luk 5 gemi , ve Birleşik Arap Emirliklerinden de United Arab Shipping Co. ise 13000-18000 TEU arasında değişen çeşitli sayıda gemi sahibi olmayı planladıklarını belirttiler.

2017 Yılına Kadar Konteyner Piyasasındaki Değişiklikler aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi öngörülmektedir.

2017 Yılına Kadar Konteyner Piyasasında Beklenen Değişimler
2017 Yılına Kadar Konteyner Piyasasında Beklenen Değişimler
2017 Yılına Kadar Konteyner Piyasasındaki Beklenen Değişimler
2017 Yılına Kadar Konteyner Piyasasındaki Beklenen Değişimler

Bunun anlamı;

5 yıl içerisinde dünya üzerinde genel konteyner taşımacılığını yapacak olan 10000 TEU üzerindeki konteyner gemisi sayısı yaklaşık olarak %87 artarken, bunların getirdiği konteynerların kısa mesafeli taşımasını sağlayacak olan 2000-3000 TEU kapasiteli gemilerin sayısından kaynaklanan sıkıntılar baş gösterecektir.

 

Yıllara Göre Konteyner Gemi Sayıları
Yıllara Göre Konteyner Gemi Sayıları

Aynı sıkışıklık 7500-10000 TEU kapasiteli konteyner gemilerinin yükünü önceki gibi kısa sürede eritemeyeceği için küçük tonajlı feeder gemilerin üzerindeki yükü ve maliyeti arttıracak, bununla beraber limanlardaki birikmiş olan konteyner yükünden ötürü depolama sorunları ve masrafları baş gösterecek ve bu da liman maliyetlerine olumsuz bir etki yapacaktır.

Bu tarz beklenen sıkıntıların çözülmesi için önerilen stratejik hareket ise, limanlarda aşırı konteyner birikimini engellemek maksadı ile kısa mesafeli, düşük yakıt sarfiyatına sahip , 2000 TEU altındaki konteyner gemilerinin liman operatörü veya dağıtıcı , konteyner taşıyıcısı şirketler tarafından şimdiden sipariş edilerek, hazırlık yapmak olacaktır.

NOT: Bu yazı http://www.itudfkariyerkulubu.com sitesinden Ahmet Mert GÜLEÇ’in hazırladığı makaleden derlenerek sunulmuştur.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here