Denizcilik, insanlık tarihinin her döneminde var olmuş önemli mesleklerden biridir. Ülkemizde 1700’lü yıllardan beri denizcilik faaliyetleri yürütülmektedir. Bu alandaki ilk eğitim kurumu 1773 yılında kurulmuştur. Bu okulda kaptan ve tersane mimarı yetiştirilmek üzere iki ayrı bölüm açılmıştır. Denizci - Gemi Adamı konusunun anlatılacağı bu yazımızda konu ile ilgili kısa...
Gemi yöneticisi (güverte zabiti); gemilerde seyir ve liman vardiyasını tutan, yükleme ve tahliyeye nezaret eden, gemi ve personel güvenliği işlemlerini yürüten nitelikli kişidir. Meslek elemanının “Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları istanbul escort taksim escort mecidiyeköy escort Hakkında  Uluslararası Sözleşmesi”nin (STCW-78/95) belirlediği eğitimi alması, 12 ay deniz stajını yapması...
Gemi elektroniği ve haberleşme zabiti; 2. sınıf telsiz elektronik operatörü yeterliği ile gemide günlük ve acil durum haberleşmesini yapan, telsiz veya seyir elektronik donanımlarının, kurulum, bakım ,onarım, söküm işlemlerini gerçekleştiren, günlük tutma, nişantaşı escort topkapı escort avrupa yakası escort rapor  gibi yazıları yazan “gemi telsiz elektronik zabiti” sıfatıyla gemi...
Makine zabiti; Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi'nin STCW–78/95) AIII/1 kodlu eğitimini almış, olan 6 ay açık deniz stajını yapan ve idarenin yaptığı sınavda başarı gösteren, 750–3000 kw arasında gemilerde ana makine operasyon, gemi yardımcı makineleri operasyon, elektrik etiler escort fatih escort beşiktaş escort operasyonu,...
Yat kaptanı; tekneyi seyrüsefere hazırlama, yolcu alma, limana yanaşma, limandan ayrılma, teknenin iç ve dış temizliğini yaptırma, bakım tutum işlemlerini uygulatma bilgi ve becerisine sahip kişidir. Yat kaptanları, özel ve/veya ticarî yatları yönetip yönlendirir. Özel yat; kamarası, tuvaleti, lavabosu, mutfağı olan; taşıdığı yolcu sayısı 12'yi geçmeyen gezi ve spor amacıyla...
Gemi yapımı alanı önemli bir istihdam potansiyeli yaratan ağır sanayi dallarından biridir. Bunun nedeni emek yoğunluklu bir alan olmasıdır. Bu alandaki teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin insan unsuru her zaman ön planda olacaktır. Bu sektörde yüzer araçların; yapım, sevk ve yönetim işlemleri gerçekleştirilir. Ayrıca, bunlarda kullanılan her çeşit makine, cihaz...
Tanımı: Gemi inşa teknisyeni; büyük tonajlı yük ve yolcu gemileri, tanker vb. deniz taşıtlarının tasarım, üretim, çizim, montaj, bakım onarım ve kalite kontrol görevlerini hazırlayıp uygulayan, tüm bu aşamalarda mühendis ve teknikerlere yardımcı olan meslek elemanıdır. Gemi İnşaa Teknisyeni Görevleri Gemi inşa teknisyenlerinin görevleri; • İş planı yapmak, • Proje tasarımı ve çizimi yapmak, •...
Tatlı ve tuzlu sulardaki canlıların fabrikasyon yöntemler ile üretilmesi, yetiştirilmesi ve işlenmesi gibi işlemlerin endüstriyel koşullarda yapılması su ürünleri alanını oluşturur. Su ürünleri alanı içinde ekonomik değeri olan deniz mahsulleri ile tatlı su canlılarının üretilmesi ve fabrikasyon teknolojileri kullanılarak işlenmesi faaliyetleri yer alır. Ayrıca; su ürünü olarak adlandırılan canlıların teknolojik yöntemlerle...
Tanımı: Su ürünleri işleme teknisyeni; iş sağlığı ve iş güvenliğimkuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, işleme tesisine gelen su ürünleri özelliğine göre temizleyebilen, fabrikasyon teknolojilerinden yararlanarak su ürünlerini işleyebilen, şoklayabilen ve paketleyebilen, çalışma ortamının temizliğini bireysel ya da ekip çalışmasıyla yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Görevleri Su ürünleri işleme teknisyenlerinin görevlerini; • İş...
Tanımı: Su ürünleri avlama teknisyeni; tatlı ve tuzlu sularda yaşayan ekonomik değere sahip su canlılarını avlama teknolojilerini kullanabilen, av araç ve ekipmanlarının tamir ve bakımını yapabilen, avlanan ürünleri hijyenik şartlarda muhafaza ve nakil edebilen, bireysel yada ekip çalışması yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. https://www.youtube.com/watch?v=emt8W8sLecg Görevleri Su ürünleri avlama teknisyenleri şu görevleri; • İş planı...

Rastgele Konular