ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri

0
ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri

Bir önceki yazımızda sizlere ISPS Kod Nedir? konusunu paylaşmıştık. Yazının içerisinde de farklı tehlike ve tehdit türlerine göre farklı önlemlerin alındığını ve bunlara da ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri adı verildiğini özetlemiştik. Bu yazımızda da sizlere bu farklı güvenlik seviyelerinin detaylı anlatımı yapılacaktır.

ISPS Kod’un Ortaya Çıkma Nedeni

Genel olarak oluşabilecek bir tehditten veya tehlikeden bahsediyoruz ama bunun asıl kaynağı nedir acaba? Bildiğiniz üzere özellikle denizcilik ve havacılık kanunlarında alınan radikal kurallar, yaşanmış olan ve insanlık tarihinde iz bırakan olayların neticesinde ortaya çıkmıştır. Bunun en güzel örneği SOLAS’ın ortaya çıkması gibi. TITANIC gemisinin batması ile balast tankları arasındaki perdelemelerin gözden geçirilmeleri başta olmak üzere denizde canlı kalabilme, hayati tüm kurallar başlamış ve SOLAS’a ilham kaynağı olmuştur. ISPS Kod’un Ortaya çıkma nedeni de 11 Eylül 2001 yılında ABD’de yaşanan İkiz Kule Saldırılarıdır.

ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri Nasıl Belirlenir?

ISPS Kod güvenlik seviyeleri geminin ziyaret ettiği limanın ve ülkenin, mevcut veya olası güvenlik durumları göz önünde bulundurularak hazırlanmış önlemler bütünüdür. Liman otoritesi ve işletmeci ile ortak olarak mevcut durumun etkileri göz önünde bulundurularak hangi güvenlik seviyesi seçileceği belirlenir.

Her farklı seviyeler için farklı görevleri olan güvenlik seviyelerine gemi personelinin uyması gerektiği kadar liman – devlet çalışanları da kendileri için belirlenmiş görevlere uymalıdır. Hatta görevlerin pekişmesi adına ortak röle talimleri, tatbikatlar da gemi üzerinde yapılmalıdır.

Yapılan incelemeler ve anlık durum raporlamaları neticesinde geminin veya limanın hangi ISPS Kod Güvenlik Seviyesinde olduğu kararlaştırılır ve gemi girişine, görülebilecek şekilde asılır.

ISPS Kod Güvenlik Seviyesi, gemide MARSEC Level olarak bilinir. Açılımı MARine SECurity level’dan gelir.

ISPS Kod Güvenlik Seviyeleri

MARSEC Level 1

Günlük çalışma seviyesidir. Herhangi bir tehdit olmadığı durumlarda, minimum güvenlik önlemlerinin daimi olarak izlendiği güvenlik seviyesidir.

*Minimum düzeyde emniyet tedibirleri hem gemide hem de liman tarafında alınır.
*Gemi ve sahil operasyonu, tahliye veya yükleme öncesi sahil ve gemi operasyon protoküldeki güvenlik planına uygun şekilde devam eder.
*Liman otoritesi daha önceden gemiye girişin yasak olduğu belirtilen bölümleri ve alanlarına giriş olmamasını sağlar ve bunu düzenli aralıklarla kontrol eder.

MARSEC Level 2

Fiili bir tehdit oluşmamış fakat mevcut bölgede de tehdit olasılığının olması durumunda geçerli olan ISPS Kod Güvenlik Seviyesidir. 1. Seviye güvenlik önlemlerine ek olarak bazı tedbirler alınarak operasyonlara devam edilebilir.

*Girişe yasak bölgelerin kontrolünü sağlamak için ek devriye personelleri sağlanır
*Gemide sadece karadan girişin değil, deniz tarafından girişin de engellenmesi için önlemler, özel deniz devriyeleri ayarlanır,
*Vardiyalarda devriye gezilen noktaların daha sık aralıklarla kontrol edilmesi sağlanır,
*Gemiye gelen ziyaretçilere ziyaret süresince nezaret etmek,
*Güvenlik seviyesinin gerektirdiği ölçüde ve bulunulan bölgenin muhtemel güvenlik tehdidi konulu özel olarak hazırlanmış bir toplantının gemi personeline sunulup, konu hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması,
*Geminin bölgesel veya tamamen aranması gibi önlemler alınır.

MARSEC Level 3

Muhtemel tehdidin artık görünür ve etkilenebilir olması neticesinde bu güvenlik seviyesi belirlenir. Aşağıdaki önlemler yetkililer tarafından alınır;

*Gemiye özel izin ile girilmesi ve sürekli kontrol edilmesi,
*Belirlenmiş olan özel alanlara sadece özel yetkili personelin girebilmesi,
*Daha önceden belirlenmiş olan toplanma ve ayrılış noktalarının değiştirilmesi,
*Kargo operasyonlarının esnetilmesi, geciktirilmesi veya iptal edilmesi,
*Eğer gerekli ise geminin tahliyesi,
*Eğer gemi donanımında var ise personel hareketini kayıt eden cihazların kapatılması,
*Geminin kısmi veya tamamen aranması gibi üst düzey önlemler.

 

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here