Geminin Bölümleri

23
Geminin Bölümleri Güverte

Kara hayatının sıkıntısı ve çilesi anlatmakla bitmez. Bunu en çok yaşayanlar bilirler. Hayat her şekilde zordur. Bu nedenle de insanlar hep daha fazla para kazanmanın peşinde koşup giderler. Bunun en bilinen çözümlerinden birisi gemilerde çalışmak’tır. Gemide çalışmak için de geminin bölümleri bilinmelidir ki ona göre iş arayışında bulunulması gerekmektedir. Peki daha önce gemide çalışmamış bir insan için gemideki iş imkanları nasıldır? Nasıl denizde çalışılabilir. Ne görevle çalışılabilir.

İşte bu yazımı bu konular hakkında sizlere kısaca bilgi vermek için yazdım. Umarım faydalı olur.

Geminin Bölümleri Nelerdir ?

Bildiğiniz gibi gemiler çok büyük yükleri veya insanı tatil amacıyla uzak mesafelere uzun zaman aralığında ucuza taşıma yöntemidir. Hal böyle olunca taşınan yüke bağlı olarak gemideki görevlilerin iş dağılımı da farklı oluyor. Öyle her kadrodan karadaki gibi 3-5 kişi de olmaz. Gemide 2 ana sınıf ( kısım ) vardır. Birincisi güverte bölümü, diğeri de makine bölümü.Gelin bunlara ait kadroları sayalım.

Geminin Bölümleri – Güverte Bölümü

Kaptan : Geminin en yetkili idari amiridir. Gemi ile ilgili, yük ile ilgili veya personel ile ilgili kararları vermeye yetkili tek kişidir. Gemide Süvari Bey, Bey Baba diye hitap edilir. Kendisi sadece yanaşma manevralarında, boğaz geçişlerinde köprüüstüne gelerek gemiyi talimatlarıyla kumanda ettirir. Yani bizzat kendisi geminin dümenine geçip yön vermez.

Geminin Bölümleri
Geminin Bölümleri Köprüüstü

Köprüüstü adını verdiğimiz yer işte resimde görülen burasıdır. Geminin ana kumanda merkezinin olduğu yer burasıdır. Her türlü radar cihazları, kontrol panelleri buradadır. Gemi seyir halindeyken enaz 2 kişi sürekli olarak burada etrafı gözlemlemektedir.

İkinci Kaptan: Gelelim güverte bölümündeki diğer bir kadroya. İkinci kaptan da gemide kaptandan sonra gelen yetkili kişidir. Kaptana karşı sorumludur. Gemide operasyonel anlamda yetkili kişidir. Her türlü yük tahliye, yükleme operasyonu, geminin genel durumu, personel ilişkileri, temizlik ve emniyet işleri tamamen 2. kaptanın sorumluluğundadır. Gemide Efendi Kaptan, Chief gibi hitap şekilleri vardır. 36 aylık deniz hizmetinin ardından Bakanlıkça açılan sınavlara girerek Gemi Kaptanı olabilirler.

Üçüncü / Dördüncü Kaptan : Her ikisi de aslında aynı kadrodur. Gemideki görevler itibarı ile isimlerinde farklılıklar mevcuttur. Her ikisi de mezun olup ilk gemiye çıkacaklarında 3. Kaptan olarak çıkarlar ve maaşları da aynıdır. Her ikisine de Efendi Kaptan diye hitap edilir. Koca geminin yazışma ve evrak işini birisi yapar, emniyet ekipmanları kontrolünü diğeri yapar. Örneğin 3. kaptan, süvari bey talimatı ile şirkete günlük olağan raporları uydu bağlantısı üzerinden gönderilmesini, köprüüstü cihazlarının evraklarının ve limana yaklaşma hazırlık evraklarının düzenlenmesini tamamlarken, 4. kaptan ise geminin üzerinde bulunan yangın söndürme ekipmanlarının, can kurtarma araçlarının bakımlarını ve kayıt işlemlerini yapar. Böylelikle aynı anda hem iki iş birden yapılır, hemde zamandan kazanılır. 36 aylık deniz hizmetinin ardından Bakanlıkça açılan sınavlara girerek 2. kaptan olabilirler.

Güverte Lostromosu : Güverte bölümündeki işçilerin amiridir. Karadaki karşılığı ile ustabaşı da diyebiliriz. Gemide en çok Reis şeklinde hitap edilirler. Güverte bölümü çalışanları her şekilde ona karşı sorumlu iken o ise direkt olarak 2. kaptana karşı sorumludur. Günlük yapılacak işleri 2. kaptandan öğrenir ve altındakilere uygun olarak iş dağılımını yapar ve yapılan işleri de kontrol eder.

Usta Gemici : Kadro itibarı ile reisin altındaki kadrodur. Günlük olarak reis tarafından bildirilen işleri güvertede yaparlar. Geminin tipi ve büyüklüğüne göre 2-3 kişi olabilirler. Genelde güvertede raspa, boya gibi işleri yaparlar. Raspa; boya yapılmadan önce yüzeyin eski pas ve kirinden temizlenmek üzere kazımasının ve boyaya hazırlanması işlemidir. Bakanlık tarafından kendileri için belirlenen hizmet sürelerini tamamlayanlar Güverte Lostromosu olabilirler.

Gemici: Yine reise bağlıdır ve usta gemici ile aynı işi yaparlar ama usta gemiciye göre daha tecrübesizdir. Birkaç yıllık çalışma sonunda gireceği sınavlarla usta gemici olmaya hak kazanabilir.

Miço : Eski filmlerde sürekli bahsedildiği için belirtmek istedim. Aslında şu an bu kadro bulunmamaktadır. Tamamen kaldırılmıştır. Önceden gemiye ilk çıkan kişileri miço yaparlardı. O da güvertede çalışanlara yardımı dokunabilecek her şeyi yapardı. Bu esnada da gemiyi ve denizciliği öğrenirdi. Bir nevi oryantasyon gibi. Fakat bugün bu kadro bulunmamaktadır.

Aşçı: Gemilerde yemekleri yapmakla yükümlü bir tane aşçı mevcuttur. Bunlar günlük olarak geminin yemek ihtiyacını sağlarlar.

Kamarot : Aşçıya yardımcı ve gemide genel temizlik işlerinden sorumlu kişidir. Özellikle zabit ( yönetici kadrosuna ) servis açarak ve salonların tertibi ile ilgilenir.

Geminin Bölümleri – Makine Bölümü

Geminin Bölümleri Makine

Baş Mühendis: Baş Mühendis gemideki teknik amirdir. Bir fabrikanın teknik müdürü gibi. Gemideki her türlü teknik işlerin yetkilisidir. Baş mühendis gemi kaptanına karşı sorumludur. Oluşan arızaları şirket teknik departmanına bildirir. Liman otoriteleri ile teknik konularda bağlantı kurar. Gemide “Çarkçıbaşı” olarak hitap edilir.

İkinci Mühendis: Baş Mühendisten sonraki gemideki en yetkili teknik kişidir. Kendisi makineler üzerinde oluşabilecek arızaları gidermek, hemen müdahale etmekle sorumludur. Oluşan veya çöülemeyen arızayı baş mühendise rapor eder. İkinci Çarkçı olarak da hitap edilir. 36 aylık deniz hizmetinin ardından bakanlık sınavlarına girerek Baş Mühendis olmaya hak kazanır.

Üçüncü / Dördüncü Mühendis : Aynı güverte bölümünde olduğu gibi makine bölümünde de benzer durum sööz konusudur. Ünvan ve rütbe bakımından aynı fakat yapılan işler bakımından darklı olan bu kadro 2. mühendise bağlıdır. Onun verdiği talimatları uygularlar. Gemide “Çarkçı” olarak hitap edilirler. 36 aylık deniz hizmetinin ardından bakanlık sınavlarına girerek İkinci Mühendis olmaya hak kazanır.

Elektrik Zabiti : Gemilerde elektrik ve elektronik sistemlerin çokluğundan ve bu konunun ayrı uzmanlık alanı olmasından dolayı böyle bir kadro oluşturulmuştur. Bu ünvana sahip kişiler Baş Mühendise bağlı çalışmasına rağmen baş mühendis yetkilerini 2. mühendise verir ve dolayısı ile 2. mühendise bağlı olarak çalışırlar. Gemilerde meydana gelebilecek elektriksel arızaların giderilmesinden sorumludurlar. Gemide “elektrikçi” de denilmektedir. Genellikle meslek liselerinin ilgili bölümleri ile meslek yüksek okullarının elektrik elektronik bölümü mezunları alınmaktadır.

Makina Lostromosu : Güverte reisinin makinadaki karşılığıdır. Kendisine bağlı kişilere 2. mühendisten aldığı işlerin dağılımını yaparak gemi makine dairesinde işlerin tamamlanmasını ve kontrolünü sağlamakla görevlidir. Gemide “usta” olarak hitap edilir. Usta olacak kişiler çok pratik zekalı ve el becerisi gelişmiş, tabiri caiz ise eli anahtar tutan kişiler olmalıdır. Acil durumlarda 2. mühendisin en çok ihtiyaç duyacağı kişidir.

Fitter : Gemideki torna tezgahını çok iyi kullanabilen ve kaynak yapabilen kişidir. Bu işi yapacak kişilerin de çok pratik zekalı ve el becerilerinin çok gelişmiş olmaları gerekmektedir. Acil durumlarda onarım işlerini fitter yapacaktır.

Yağcı : İsmi biraz farklı gelsede bu kadro adından da anlaşılacağı gibi yağlanması gereken makinaların yağlamalarını yapan kişidir. Gerçekten de yağcılık yapar. Bununla beraber makina dairesindeki genel kontrol işleri, tank sıcaklıkları ve değerleri, yakıt tanklarının transferleri, makina dairesi temizliklerini bu kadro yapar. Görevleri düzenli olarak lostromo’dan alır. Makine dairesinde bakımı yapılacak bir ekipman var ise usta ve 2. mühendise yardım maksatlı olarak yanlarında bulunur. Belirli hizmet yılının ardından bakanlıkça yapılan sınavlara girerek makine lostromosu olmaya hak kazanabilir.

Silici : Bu da kaldırılan bir diğer kadrodur. Bu da yine adından anlaşılacağı üzere makina dairesi genel temizlik işlerini yapmakla görevli, veya bakım sonrası ele gelen ekipmanların temizliklerinden sorumlu kişidir. Şu anda gemilerde silici kadrosu bulunmamaktadır.

23 YORUM

  • Daha önce denizcilik eğitiminiz yok ise öncelikle Gemi Adamı Eğitim kurumlarından kurslara giderek liman cüzdanı çıkarmalısınız. Burada size hangi bölümde çalışmak isteyeceğiniz sorulacaktır.
   Makina, Güverte veya mutfak alanında en alt kadrolardan başlayabilirsiniz.
   Bu tamamen sizin becerileriniz ile alakalıdır.

  • Bir nevi doğru anlamışsınız.
   O sizin hayalinizdeki güvertede dümen tutulan gemilerin üzerinden çok ama çok zaman geçti. Artık bir çok şey elektronik olarak, vardiya zabitleri tarafından yapılmakta. Acil durumlara karşı manevra ve boğaz geçişlerinde dümen başında bir gemici serdümen görevi ile dümen tutar sadece. Onun haricinde dümen tutan bir kişi bulunmamaktadır.

 1. Merhaba ben murat ön lisans mezunuyum yaşım 30 gemide çalışmak istiyorum ciddi ciddi. Sizce hangi bölüm daha iyidir. Güverte veya yağcı misal. Yok yagci ol rahat edersin işte limanlarda ine bilirsin falan diye yorumlar yapıyorlar kursa gidicem hangi kısım da calisacagimi kestiremedim yardımcı olur musunuz?

  • Hangi bölümün daha iyi olacağı aslında senin yapacaklarınla orantılıdır. Ben makine bölümü iyidir derim, ama senin fiziki yapın makine dairesinde çalışmaya uygun değilse yapamazsın. Tam tersi güverte derim, ama güvertede çalışmaya uygun değilsen esir olmuş olursun. Bence önce her bölümü araştır ve kendine göre en doğru olana bizzat kendin karar ver.

 2. Merhaba ben deniz meslek yüksek okulu mezunuyum 6 yıl silah astsubayi olarak sahil güvenlikde görev yaptım. Sivil denizciliğe geçmek istiyorum güverteciyim. Nerden başlamam gerekiyo bi fikir verir misiniz ?

 3. Merhaba gemi de cankurtaran olarak çalışan varmıdır örneğin ben 6 yıllık gümüş Broveli cankurtaran im gemide calisabilirmiyim??

  • Gemide çalışan en düşük görevli kişiler dahi liman cüzdanı alabilmek için 5 temel STCW sertifikasını almak zorundadır ve bu sertifikalardan birisi de denizde canlı kalabilme eğitimi sertifikasıdır. Dolayısı ile gemilerde ekstradan can kurtaran kadrosu bulunmamaktadır. Belki yolcu gemilerinde otel bölümü için istihdam edilme olasılığı bulunabilir.

 4. Merhaba ben şirket aracılığıyla kursa başladım güverte gemicilik olarak kayıt ettiler 4. Kaptanlığa kadar yükselebiliyorsun dediler. İlk gemici olarak mı başlarım yoksa miço olarak mı ?

 5. Merhaba abi iyi günler
  Abi benim en büyük hayalim gemi de çalışmak.
  Ama bi türlü nasıl nerden basliyacagi mı bilemedim.
  Hiç tecrübem yok abim ama bi işi çok çabuk kararım.
  Gemi de başlamak için neler yapabilirim. Ve ilk önce nerden başlayıp kariyer yapabilirim
  Şimdi den çok teşekkür ederim 🙏

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here