Gemilerde İş Güvenliği Uzmanlığı

0

is guvenligiGemilerde iş güvenliği uzmanı olmak konusu hala bir bilinmezlik içerisinde ilerlemekte. Biliyorsunuz. 20 Haziran 2012 tarihinde çıkan ve 30 Haziran 2012 tarihinde de Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre “Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.” ibaresi yer almaktadır.

Oysa 6331 sayılı kanunda balıkçı gemilerinden bahsederken denizcilik şirketlerinde iş güvenliği uzmanlığı ile ilgili bir bilgi veya atıfta bulunulmamıştır. Peki Gemilerde İSG Uzmanları görev alacak mı? Denizde İSG Uzmanı ne iş yapar? Bu yazımızda sizlere kısaca bununla ilgili bilgiler vermek isterim.

Malumunuz bu kanun henüz çok yeni. Bu kurs müfredatı için alınan kurslarda verilen derlerin bir tanesi de İş Hukuku dersidir. Orada şöyle bir ibare mevcut.

Deniz ve Havayolu Taşımacılığı yapan işler hariç” ( Bunlara ait yer ve liman işletmeleri kanuna dahil edilmektedir.)

Burada anladığımız şey 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kapsam itibarı işe kendisine ait 854 sayılı Deniz İş Kanunu gibi bir kanunu bulunan iş sahası konusuna girmemiştir. Çünkü ilgili kanun zaten denizcilik mesleğindeki tehlike sınıflarını, tehlike ve riskleri önceden belirlemiş, bunlarla ilgili olarak önlemini almıştır.

Gemilerde Risk Değerlendirmesi, Gemi Risk analizi, tehlikeli yükler, tehlikeli maddeler, kimyasal maddeler ve korunma yolları, kişisel koruyucu ekipmanlar ve bunların kullanımı, yangınla mücadele, temel ilkyardım, personel yönetimi gibi konular zaten denize çıkmak isteyen birisinin mecburen alması gereken eğitimlerdendir.

Yeni çıkarılan kanun sadece gemilerde İSG Uzmanı çalışmasını zorunlu kılmamaktadır. Çünkü zaten gemilerdeki zabitler ilgili eğitimleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili mercilerince yapılmış sınavlarla aldıklarını belgelemişlerdir.

İş Güvenliği Uzmanlığının bir diğer önemli tercih sebebi de maaşlarıdır. Peki ISG uzmanı maaşları konusunda bilgi vermek gerekirse ne demek gerekir? Bu konu çok göreceli bir kavramdır. Bakanlık çıkarmış olduğu kanunda İş Güvenliği Uzmanının maaşı konusunda bir açıklama yapmamıştır. ILO genel olarak konu ile ilgili yönetmelikler yayınlasa da genellikle kapsamı çalışma saatleri üzerine yoğunlaşmış olup, çalışanlara yönelik çalışmalar yapmıştır. Kısacası İSG uzmanlarının maaşları konusuna değinmemiştir.

Bununla beraber ILO‘nun yayınladığı yönetmelik ve genelgeleri de incelerseniz, bunların büyük kısmının gemide çalışanlar için olduğunu da kolaylıkla görebilirsiniz.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here