Gemilerde Ballast Water Treatment Sistemi

0
Ballast Water Treatment
Balast Suyu Islah Sistemleri

Son zamanlarda denizcilik endüstrisinin en çok karşılaştığı sorunlardan birisi Balast Water Treatment sistemleri şüphesiz. Deniz ekolojisinin korunması amacı ile IMO’da kabul edilen Ballast Water Treatment sistemini bu yazımızda sizler için inceleyerek Balast Suyunun çevreye etkilerini ve bu etkilerden nasıl korunulabileceği bilgilerini vereceğiz. 

Gemilerden atılan Ballast suyunun zehirleyici etkisi, deniz eko sistemine alarm düzeyinde önlem alınması gerekliliğini doğurdu. Bu bağlamda IMO’nun International Convention for the Control and Management of Ship’s Ballast Water and Sediments içeriğinde bulunan Ballast Water Management Plan bu çevresel etkileri düzenlemektedir.

IMO tarafından yayınlanan bu bildiri kurallarına göre Ballast Water Management kurallarına uymak biçin bazı gemi operatörleri gemilerine Ballast Water Treatment System ekipmanlarını yerleştirerek balast suyu ıslahını sağlamaya başlamışlardır.

Sektör içerisinde balast suyu ıslahı için bir çok farklı çeşitte teknoloji bulunmaktadır. Fakat bunların içerisinde sistemin kapladığı alan, kurulum maliyeti ve balast suyunun en etkili ıslahı gibi etkenler, ekipmanın gemilerde tercih edilme kıstaslarını belirlemektedir.

Bir gemiye Ballast Water Treatment System seçimi için belirli faktörler tespit edilmiştir. Bunlar;

*Balast suyu içerisindeki mikroorganizmalara etki,
*Çevre duyarlılığı,
*Personel emniyeti,
*İşletme verimliliği,
*Kurulum kolaylığı,
*Gemide kapladığı alan olarak listelenebilir.

 

Balast Water Treatment sisteminin de sektörde farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar;

*Fiziksel filtreleme sistemleri,
*Kimyasal giderim üniteleri,
*Ultra Viole giderim üniteleri,
*Deoksijenerasyon sistemleri,
*Isı ile giderim üniteleri,
*Akustik-Kavitasyon üniteleri,
*Elektriksel dalga/dalga plazma üniteleri,
*Manyetik alan giderim üniteleri olarak sınıflandırılabilir.

 

Ballast Water Treatment Sistemlerinde Fizisel Ayrıştırma/Filtrasyon Sistemleri

Ballast Water Treatment ünitelerinde fiziksel ayrıştırma veya filtrasyon sistemleri su içerisinde bulunan katı partikülleri ve deniz canlılarını yüzey filtreleme yöntemleri ile balast suyundan ayırma yöntemidir. Sisteme takılmış olan atıklar veya katı partiküller sistemden hem alındığı yere boşaltılarak hem de tahliye esnasında işleme tabi tutularak ayrıştırılırlar.

Balast suyu filtreleme sistemlerinde ana olarak aşağıdaki ekipmanlar kullanılmaktadır;

Monitör/Ekranlar : Balast suyu içerisinde bulunan maddeleri daha etkili olarak ayrıştırılabilmesi ve kullanım kolaylığı bakımından sabit veya mobil olarak bulunabilirler. Balast suyu içerisindeki ayrıştırma işlemi için herhangi zehirli bir madde veya kimyasal kullanımına gerek yoktur. Ekran filtreleme sistemleri genel olarak büyük ve görülebilen parçaların ayrıştırılmasında etkilidir. Daha küçük boyutlu ve mikroorganizmaların ayrıştırılmasında etkili sistem değillerdir.

Hydrocyclone:çok etkili bir ayrıştırma yöntemidir. Santrifüj etkisi ile büyük papçaların balast suyundan kolaylıkla ayrışmasını sağlamaktadır. Hareketli bir parçası bulunmadığından sistem kurulumu ve işletmesi oldukça basittir. Bu da küçük parçaların ve mikroorganizmaların ayrışması için yeterli verime sahip değildir.

Hydrocyclone Filtrasyon Yöntemi

Koagülasyon : Her ne kadar fiziksel ayrıştırma yöntemleri ile boyut olarak küçük olan parçaları ayrıştırmak mümkün olmasa da, koagülasyon yöntemi ile kısmen daha küçük boyutlu maddeleri balast suyundan ayrıştırmak mümkün olabilmektedir. Bu yöntemde küçük parçaların flocculation sistemi içerinde bulunan küçük floc ların içerilerinden geçirilmeleri yöntemi ile küçük parçaların oralara tutunması ile sudan ayrışması sağlanır. Bir nevi manyetik ayrışmaya benzemektedir.

Koagülasyon Filtreleme Yöntemi

Medya Filtreleme: Gemide kullanımı en uygun metodlardan birisi olan katı ayrıştırma filtreleme yöntemlerinden birisidir. Sıkıştırılmış , iç içe geçmiş filtlelerden oluşur ve küçük parçaların bu filtrede takılıp kalma esasına göre çalışır. Yer kaplamayan hacim ve düşük yoğunluklarından ötürü konvansiyonel granül filtreleme yöntemlerine göre daha fazla tercih edilmektedir.

Manyetik Alan Filtrelemesi : Koagülasyon yöntemlerinde kullanılır. Yukarıda koagülasyon ile ilgili resimde de görülebileceği üzere sıvının manyetik bir alandan geçerken içerisindeki manyetik tortuların burada takılı kalması esasına göre çalışır.

Kimyasal Giderim: Biosit adı verilen bakteriler balast suyu içerisindeki istenmeyen canlılarla mücadelede kullanılır. Balast suyu içerisindeki deniz canlı organizmalarını inaktif eder.

Ultra Viole Giderim Üniteleri : Ultraviole giderim ünitelerinde içerisinden balast suyunun geçtiği ultraviole ışıklarını barındıran bir tüp bulunur. Balast suyu bu tüpün içerisinden geçerken ultraviole ışığı su içerisindeki organik maddeleri zararsız hale getirir. Bir çok gemide zaten hidrofor sisteminde faal olarak kullanılan en başarılı yöntemlerden bir tanesidir.

Ultra Viole Giderim Ünitesi

Deoksijenerasyon Sistemleri : İsminden de anlaşılabileceği üzere, su içerisinde oksijeni minimize etmek sureti ile canlı yaşantısına son verilmesi mantığına yararayan sistemdir. Genelde suyun içerisine nitrojen enjekte edilerek bir nevi inertleme metodudur. Bu işlem genel olarak 2-4 gün aralığında sürmektedir. O nedenle kısa sefer yapan gemilere uygulanması zor olacaktır. Bununla beraber donanımında zaten inert jeneratörü veya inert işlemi yapan bir gemide bu sistemin entegrasyonu, kurulumu hacimsel bazda Ballast Water Treatment açısından çok büyük kolaylık sağlamaktadır.

Isı ile Giderim Üniteleri : Bu sistemin mantığı , balast suyunun içerisindeki bakterilerin ölmesine yetecek kadar balast suyunu ısıtma temeline dayanmaktadır. Bu işlem için dışardan bir ısıtma sistemi balast alımına, tankına entegre edilebilir ve gemi soğutma suyu da tekrar soğutma işlemine tabi tutulabilir. Elbette bu işlem uzun zaman alacaktır ve geminin balast tanklarında ısıtmaya bağlı olarak kororzyon oluşumunu hızlandırabilecektir.

Akustik-Kavitasyon Üniteleri : Ultrasonik enerji, tank içerisindeki suda bulunan hücrelerin imhasında kullanılabilmektedir.

Elektriksel Dalga/Dalga Plazma Üniteleri : Bu teknoloji halihazırda geliştirilme aşamasındadır. Bu teknoloji, enerjinin ani yükselişi ile balast suyu içerisinde  yaşayan mikro canlıları yok ederek balast suyunun temizlenmesini amaçlamaktadır.

 

Gemilerde Kullanılan Tipik Balast Suyu Islah Yöntemleri

Mevcut gemilerde, yukarıda saydığımız çeşitli giderim ünitelerinin 2-3 tanesi birbirlerine entegre edilerek kullanılmaktadır. Genele olarak 2 kademeden oluşan balast suyu ıslah yöntemlerinde ilk kademede fiziksel ayrıştırma, diğer kademede de kimyasal veya elektriksel olarak ayrıştırma ile maksimum canlı imhası sağlanmaya çalışılmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu sistemlerin seçimi farklı etkenlere bağlı olarak gemi operatörün geminin çeşidine, seferlerine, alanına ve maliyetine bakarak karar verdiği bilinmektedir.  Gemilerde kullanılan tipik ballast water treatment sistemi çalışma prensibi genel olarak aşağıdaki şekilde görülebilir;

Ballast Water Treatment Unit-Marineinsight

 

Yukarıda da görüleceği üzere Ballast Water Treatment Unit yani balast suyu ıslah üniteleri çok farklı şekillerdedir ve gün geçtikçe sektörde yeni teknolojiler kullanılmaktadır. Siz de farklı bir bilgi olursa bizlerle paylaşarak konunun güncel kalmasına katkıda bulunabilirsiniz.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here