Gemi Yapımı

0

Gemi yapımı alanı önemli bir istihdam potansiyeli yaratan ağır sanayi dallarından biridir. Bunun nedeni emek yoğunluklu bir alan olmasıdır. Bu alandaki teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin insan unsuru her zaman ön planda olacaktır.

Bu sektörde yüzer araçların; yapım, sevk ve yönetim işlemleri gerçekleştirilir. Ayrıca, bunlarda kullanılan her çeşit makine, cihaz ve diğer teknik araçların bakım-onarımı yapılır.

Gemi yapımı alanı ülke ekonomisine birçok katkı sağlar. Öncelikle, dış ülkelere yapılan satışlar sayesinde ülkeye döviz kazandırır. Bir ülkede gemi yapımı alanı gelişmiş ise, yabancı sermaye bu alanla ilgili yatırım yapar. Ham madde ve yedek parça şişli rus escort şişli vip escort şişli elit escort
açısından çok zengin bir alan olduğu için yan sanayisi geniştir. Gemi yapımında kullanılan teknoloji sürekli gelişim gösterir, bu da teknoloji transferini cazip kılar. Bu alan Ordumuzun Deniz Kuvvetleri’ne de üretim yaptığı için dolaylı olarak ülke savunmasına hizmet eder. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin dış ticaretinin önemli bölümü deniz yoluyla gerçekleştirilir. Gemi yapımı alanı, ticarî gemilerin yapım ve onarım hizmetleri ile “deniz ticaret filosunu” destekler.

Ülkemizde gemi yapımı alanına önemli yatırımlar yapılmıştır ve yeni faaliyetler de devam etmektedir. Bu gelişmeler sayesinde üretim, bakım ve onarım işlerindeki performans daha da artacaktır. Dolayısıyla alandaki istihdam kapasitesi de genişleyecektir. Doğrudan gemi yapımında çalışan kişilerin yanı sıra yan sanayi iş kollarında da istihdam olanakları ortaya çıkacaktır.

Gemi sanayimiz, küçük tonajlı kimyasal tanker inşasında Avrupa’da birinci sırada yer alır. Tersanelerimizde petrol ve çeşitli ürün tankerleri, ağır yük ve konteyner gemileri yapılır. Balıkçı ve araştırma gemileri de üretilmektedir. Ayrıca, mega yatlar, gezinti tekneleri ve farklı kullanım amaçlarına yönelik botlar da bu alanda imalâtı yapılan diğer araçlardır. Üretim olanakları son derece geniş olan tersanelerimizde 7,5 milyon DWT bakım onarım, 1 milyon DWT’lik yeni gemi inşa, 400 bin ton çelik işleme ve tek parçada 35 bin DWT kadar yeni gemi inşa imkân ve kabiliyetine sahiptir.

Tuzla’da, eni 80 metre, boyu 355 metre ve 300.000 DWT’luk gemi havuzlama imkânı bulunan dünyanın en büyük yüzer havuzuna sahip tersanelerimiz çeşitli büyüklüklerde 10 adet yüzer havuz ile hizmet vermektedir. 1 adet kuru havuz inşaatı ise devam etmektedir. 2001 yılında ortalama % 25 kapasite ile faaliyetlerini sürdüren tersanelerimizin tam kapasite ile çalışmaları hâlinde yılda;

Yeni gemi inşa faaliyetleri ile bir buçuk milyar dolar,

Bakım onarım faaliyetleri ile bir milyar dolar döviz girdisi,

Doğrudan 25.000 kişiye iş, dolaylı olarak 8.000 kişiye aş imkânı,

Ortalama 500 civarında yan sanayi iş kolunda yaratılan istihdam ve yarattığı diğer katma değerlerle Türk ekonomisine küçümsenmeyecek katkılar sağlayacaktır.

Gemi yapımı alanı yatırım, üretim, ihracat ve istihdam açısından Türk ekonomisine önemli katkılarda bulunur. Türk gemi yapımı sanayisi son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde kendisinden övgü ve gıptayla söz ettirmeyi başarmıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin dış ticaretinin çok büyük bir kısmı deniz yoluyla yapılmaktadır.

Gemi inşa, bakım ve onarımda ülkemizin coğrafî konumu ile komşu ülkelerin imkân ve kabiliyetlerini değerlendirecek olursak şu sonuçlarla karşılaşırız:

Ege ve Akdeniz bölgelerinde;

• Yunanistan tersanelerinin birçoğunun kapandığı, Malta tersanelerinin ihtiyaca cevap veremediği, maliyetlerde artış, kalitede gerileme gözlenmektedir,

• Ortadoğu ve Afrika kıyılarında tersanecilik gelişmemiştir,

Kaynak: Dnz.Gen.tr

 

 

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here