Gemi Elektroniği ve Haberleşme Zabitliği

0

Gemi elektroniği ve haberleşme zabiti; 2. sınıf telsiz elektronik operatörü yeterliği ile gemide günlük ve acil durum haberleşmesini yapan, telsiz veya seyir elektronik donanımlarının, kurulum, bakım ,onarım, söküm işlemlerini gerçekleştiren, günlük tutma, nişantaşı escort topkapı escort avrupa yakası escort rapor  gibi yazıları yazan “gemi telsiz elektronik zabiti” sıfatıyla gemi çalışanlarıyla uyum içinde ulusal ve uluslararası kurallara göre yapan kişidir.

Elektrik Zabitinin Görevleri

Gemi elektroniği ve haberleşme zabitlerinin görevleri, gemideki ve bakım servisindeki görevler olmak üzere ikiye ayrılır:

Gemideki görevler:

• İş planı yapmak,

• İletişim araçlarını test etmek,

• Acil durum işlemlerini ve günlük haberleşmeyi yapmak,

• İletişim araçlarında ve gemiyi yürüten sistemlerin elektronik

donanımlarında oluşan arızaları belirlemek,

• Gemideki yedek parça ve araç-gereçle giderilebilecek

arızaları gidermek, arızası süren aracı devreden çıkarmak,

varsa yedeğini devreye almak,

• Gemi dışından alınması gereken yedek parça veya servis

hizmeti için gereken girişimi başlamak,

• Haberleşme ile ilgili iş ve işlemleri, ilişkili kurallara uygun olarak

başlamak, yürütmek ve sonlandırmak,

• Gemi yönetmeninin vereceği göreviyle bağdaşık diğer işleri yapmaktır.

Bakım servisindeki görevler:

• İş planı yapmak,

• Arıza bildirim öyküsünü kaydetmek, arızanın teknik tanımını yapmak,

• Dönemsel bakım veya arıza giderimi gerektiren iletişim donanımının test, bakım ve onarımını yapmak,

• Gemi elektronik seyir ve diğer elektronik ölçme, kontrol ve kumanda donanımının test, bakım ve onarımını yapmak,

• Her türden gemi elektronik donamının hasarsız sökülmesi, onarıldıktan sonra yerine takılması işlerini, servis çalışma düzeni içinde yerine getirmek,

• Yeni elektronik donanım için gemide yer seçimini yapmak ve seçilen yere donanımı takıp çalıştırmak,

• İşleri ilişkili kurallar çerçevesinde başlatmak, yürütmek ve sonlandırmak. Gerekli her aşamada üst yetkililerinin onayını alarak işleri yapmaktır.

Mesleğinde başarılı olmak isteyen bir gemi elektroniği ve haberleşme zabitinin meslekî gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerde yer alması gerekir.

Elektrik Zabitlerinde Aranan Özellikler

Meslek elemanlarının;

• İş ahlâkına sahip,

• Fen bilimleri; özellikle de fizik ve matematik alanında başarılı,

• Elektronik ve mekanik işlere karşı ilgili,

• Şekil algısı yeteneğine sahip,

• Göz ve ellerini uyum içinde kullanılabilen,

• Uzun süreli ve karmaşık işlerde yoğun dikkat ve sabır gösterebilen,

• Bedensel ve ruhsal yönden sağlam,

• Teknolojik gelişmelerden haberdar,

• Denizde çalışmaktan hoşlanan,

• Temel düzeyde elektrik bilgileri, ileri düzeyde çizgisel ve sayısal elektronik bilgileri edinmiş,

• Elektronik ölçme becerileri gelişmiş,

• En az bir yabancı dili orta seviyede bilen kişiler olması gerekir.

Kaynak: Dnz.Gen.Tr

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here