Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişenler

0
Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklikler

2018 yılının sektör olarak sanırım en çok tartıştığı konu bu olmuştur. Gemi Adamları Yönetmeliği . O kadar farklı yerlerden o kadar farklı ve bir o kadar da kendilerince haklı sebepleri vardı ki, işin açığı kimin tarafında olduğunuzu anlamada siz bile zorluk çekiyorsunuz. En güzeli burada beraberce tartışarak İngilizce yeterlilik sınavı ve denizciler arasındaki bağlantıyı daha yakından analiz edebiliriz.

Gemiadamları Yönetmeliği Değişti

Aslında olayların başlangıç noktasına gemi adamları yönetmeliğindeki değişiklikler dersek, konuyu biraz daha basite indirgemiş olabiliriz. Gemiadamları Yönetmeliğindeki değişiklikler aslında o kadar çok fazla ve çeşitliydi ki, nedense insanların akıllarında özellikle yabancı dil sınavı şartı konusu kalmış. Oysa bazı kadroların kaldırılmasından, denizde bazı hizmet belgelerininin eskiden olduğu gibi kullanılamayacağına gibi önemli konular da gemiadamları yönetmeliğinde yapılan köklü değişiklikler içerisinde önemli yer tutan etmenlerdendi.

Yönetmelikte Yapılan Başlıca Değişiklikler Nelerdir?

Tayfa Sınavları Kaldırıldı;

Genel itibarı ile değişiklikleri inceleyecek olursak, gemi adamları yönetmeliğinde, özellikle ölçme sistemlerinde, yani sınav ve yeterlilik sistemlerinde ciddi bir çalışma hazırlanmış. Neredeyse yapılan tüm değişiklikler bir sınav ile alakalı veya direk olarak bir sınav ile alakalı olmasa da, dolaylı olarak bir sınavla bağlantılı çıkıyor gibi görünmekte.

Örneğin Gemi Tayfa Sınavları konusunda yapılan değişiklik ile Tayfa Sınavları tamamen kaldırılmıştır. Gemi adamlarının gittikleri kurslarda ve Milli Eğitim Bakanlığı gözetmeni ve Liman Başkanlıklarından gelen gözetmenlerin eşliğinde yapılan, o basit dediğimiz kurs bitirme sınavları , eskiden tayfa sınavları dediğimiz sınavın yerine geçecektir. Bu da ister istemez akıllarda hiç sınava girmeden , para karşılığı kurslardan eğitim görmeden alınabilecek evrak ve yeterlilik belgelerinin oluşabileceği algısını ister istemez yaratmaktadır.

Askerden Alınan Hizmet Belgesi Geçerli Değil

Seyr-ü seferine devam eden gemilerde özellikle serdümen olarak görevini yapmış olan personelin, eğitimini aldığı ve fiiliyatta da kullandığı bu özelliği için verilen hizmet belgeleri geçerli olmayacak. Neden? Hala anlayabilmiş değilim.

Zabitlerin Sertifika Şartı Bitti

Çok garip gibi ama zabitlerin almak için çok uğraş verdikleri ECDIS, BRM, ERM, RADAR ve ARPA sertifikaları kaldırıldı. Yani liman cüzdanlarında bu eğitimlere ait bir sertifika ve yeterlilik olmayacak. Oysa yurtdışına gidildiğinde IMO Standartları gereği bu evrakları isteyecek olan bir enspektöre bu konularla ilgili DIŞARIDAN ALINMIŞ balka sertifikaların sunulması gerekecek. Bu durumda da aynı Tayfa Sınavları konusunun sonunda yaşanabileceğini öngördüğümüz şekilde bu sertifikaları, hiçbir eğitim gerektirmeden ÜCRETİ MUKABİLİNDE herkes tedarik edebilecek.

Yat Kaptanlığı İle İlgili Köklü Değişiklikler

Yat Kaptanı Olmak İçin gerekli olan staj vb gibi konularda çok ciddi oranda değişiklikler yapılırken zabitlerin herhangi bir sınava girmeden yat kaptanı olma yolları açıldı.

Gemi Adamlarına İngilizce Sınav Şartı

Aslına bakarsanız bir kaç değişiklik de var ama ben köklü değişiklik diye işte tam da bu maddede bahsi geçen konuyu ele almak istedim. Yıllarca yurt dışında görev yapan zabitan sınıfına “Sen bir sınava gir de seviyeni görelim” demek, nasıl bir mantıkla yapılmıştır bilemeyiz. Esasında eğer amaç, yurt dışına giden insanların mevki olarak altlarda olsa dahi minimum standartlarda yabancı dili konuşmak olduğu ile ilgili olsa, bunun kabullenilmesinde sorun yok elbette. Ama bu muameleye maruz kalan insanlar zaten zorunlu olarak mesleklerinde karşılaşabilecekleri zorlukları aşabilecek donanıma sahip olduğu ders ve eğitimden geçiyor. Fazla sınav seçeneği de yok. Dolayısı ile basit bir sınav yüzünden oluşacak iş kaybı, ekonomiye ciddi oranda zarar verebilecek potansiyele sahip. Bundan en çok kim faydalanır diye düşündüğümde de aklıma, ülkenin ilerlemesini istemeyen sözde dostlarımız geliyor. Sırf sınavları geçemediğinden dolayı Türk Zabitler gemilerde çalışamayınca piyasaya ithal zabitlerin girebileceği konusunun görülmesi kimsenin öngöremediği bir durum mu sizce de?

Elektro Teknik Zabiti Olmak İçin

Gemilerde elektroteknik zabiti olarak çalışmak için gerekli olan şartlar biraz esnetilmiş gibi görünüyor. Artık mekatronik ve elektrik-elektronik mezunları da elektro teknik zabiti olarak gemilerde çalışma imkanı bulabilecekler.

Yabancı Eğitim Kurumlarına İzin Yok

Yurt dışında denizcilik eğitimi almış olan kişilere, YÖK denklik verse bile belge düzenlemesi yapılmayacak. Amacın personel konusunda dar boğaz yaratmak olduğu yönünde şüphelerim artıyor gibi. Örneğin, İngiltere’nin en prestijli deniz okullarından zorlu denizcilik eğitimlerini aldınız, stajlarınızı vb tamamladınız ve artık memlekete dönme zamanı dediniz. Maalesef bu düzenleme ile en iyi denizcilik okulundan mezun dahi olsanız belgeniz olmayacak.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here