Gelecekte Konteyner Gemileri

0
Mid Size Gemi

Yıllar önce Konteyner Taşımacılığında Yakın Gelecekteki Tehlike konusunu işlerken, aslında olayın arz-talep dengesi üzerinden bir çıkarım yapmıştım. Şu an ise konteyner gemilerinin taşıma kapasitesi ile onu elleçleyebilecek olan terminallerin durumu üzerinde durmak istiyorum. Sonuçta siz gelecek konteyner gemisi üzerindeki yükü işleyebilecek potansiyele sahip olmazsanız, zaten o geminin büyüklüğünün bir önemi kalmayacaktır. 

Deniz ticaretinin geleceğini, taşınan yükün artması belirlemektedir. Ne kadar fazla yük taşınırsa, maliyetler o kadar küçülmektedir. Peki limanlarınız bunun için elverişli değilse ne olacak? Bunun iki çözümü görülmektedir.

1-Mevcut liman yapısını yeni gemilere göre dizayn etmek,

2-Gelecekte Konteyner Gemileri‘ni daha farklı bir şekilde inşaa etmek

Sabit bir yatırımı yani konteyner limanlarını yeniden inşaa etmek, şu anda ekonomik anlamda kar getirmeyecektir. Çünkü konteyner gemilerinin hepsi tek standartta değildir. Çok çeşitli boyutları vardır.

Gemi İçinde Gemi

Günümüzde ticaretin, geminin taşıdığı yük ile ölçüldüğünü belirtmiştik. Bu nedenle mother ship adını verdiğimiz devasa konteyner gemileri inşaa edildi. Fakat biliyoruz ki, bu devasa gemiler, bir çok limana giriş yapamamakta, konteynerların tahliyesi önce deniz üzerinden başka bir gemiye aktarılmakta, oradan da limana getirilmektedir. Aslında 2 farklı tahliye yükleme operasyonuna sebep olmaktadır.

Bu sorunu gören gemi inşaacılar ayrı ayrı konteynerları taşımaktansa, tek gemiden ayrılan, yine konteyner taşıyan mid-size adını verdikleri daha küçük boyutlu gemi inşaa ederek bu sorunu yenmeye çalışıyorlar. Kısacası gemi içerisinde gemi taşıyarak daha küçük boyutlu mid size gemilerin de kendi yükünü tahliye etmesine olanak sağlanmış durumda.

Mother Ship

Mid Size Gemi Nedir?

Adından da anlaşılabileceği üzere, daha küçük ölçekli olan mid size gemilerin , çok daha büyük ölçekli bir gemi ile taşımacılığının yapılması işlemidir. Her birisi 2250TEU konteyner taşıma kapasitesinde olan 6 adet geminin tek bir gemi ile limana getirilmesi ile yapılan bu sistemle beraber, hem ayrı ayrı 6 gemi yakıt tasarrufu sağlanmakta, hem de limanlara girişleri kolaylaşmakta oluyor ve tahliye işlemleri esnasında herhangi bir kesinti veya bekleme yaşanmamaktadır.

Gelecekte konteyner gemilerinin taşımacılığının bu yönde olacağını varsayarsak, hem büyük liman yeniden inşaası ile ilgili masraflardan korunulmuş olacak, hem de daha pratik çözümler geliştirilmiş olacaktır.

Aşağıdaki videoda gelecekte konteyner gemileri, kısacası mid size gemilerin nasıl bir uygulama ile faaliyete girdikleri gösterilmektedir.

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here