Denizci veya Gemi Adamı Olmak İçin Gerekenler

21
Denizci Olma Şartları
Denizci Olma Şartları
Denizci Olma Şartları

 

Gemide çalışmak için veya hobi olarak denize açılmak için gemiadamı veya denizci olmak gerekmektedir. Bu durumda Denizci veya Gemiadamı Olmak İçin Gerekenler nelerdir veya Gemiadamı olmak için gerekli olan belgeler nedir veya en çok sorulan tabirle denizci olmak için gerekli şartlar nelerdir sorumuzun yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Gemi adamı/Denizci Olabilme Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/09/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,

b) Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,

c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu belgelemek

d) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,

e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

f) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak, gerekir.

21 YORUM

  1. Merhaba ben 17 yaşındayım mümkünmü gemiadamı olabilmem çok araştırdım ama cevabı yok bilgisi olan varsa cevap verebilirmi yarın şirketle konuşmaya gidicem

  2. Merhaba ben gemi adamı olmak için kursa kayıt yaptım yalnız benim sicil kaydımda askerlikten bir davam vardı emre itaatsizlik ısrar suçu 3 ay hapis ile sonuçlanıp para cezası olarak ödedim bu bir engelmidir belgeyi almam için yüz kızartıcı suç olarak sayılmıyor diye biliyorum ve etraftan duyduğum kadarıyla sadece devlet memurluğuna etki etmekte siz daha iyi bilirsiniz size danışmak istedim teşekkür ederim

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here