ABD’yi Dize Getiren İlk Büyük Kuvvet

0

Hep bize öğretilen ABD’nin ne kadar güçlü olduğu, hasta adam Osmanlı’nın çağın neresinde kaldığı oldu.

Aslında işler böyle değildi. ABD’nin tarihte boyun eğdiği tek ülkenin Osmanlı İmparatorluğu olduğunu, gemilerini serbest bırakmak için bize altınlarla vergiler ödediğini kısacası ABD’yi Dize Getiren İlk Büyük Kuvvetin Osmanlı İmparatorluğu olduğunu biliyor muydunuz?

O zaman işin aslını öğrenmek için buyrun yazının devamına…

ABD Tarihinde İlk ve Tek Yabancı Dilde bir Anlaşma

Time Dergisi’nde yayınlanan bir haber Amerika Birleşik Devletleri’nin yıllarca Osmanlı Devleti’ne vergi vermek zorunda kaldığını ortaya çıkardı. Amerikan Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin başlattığı “Avalon Projesi” çerçevesinde yayınlanan tarihi anlaşma metni maltepe vip escort maltepe rus escort maltepe elit escort bir çok yönüyle ilginç ayrıntıları da su yüzüne çıkardı.
Cezayir’deki Osmanlı Korsan Gemileri’nin saldırılarına maruz kalan Amerika Birleşik Devletleri, gemilerini üst üste kaybetmeye başlayınca, -Türk korsan gemilerinin Amerikan gemilerine saldırmaması karşılığında- Osmanlı Devleti ile 22 maddeden oluşan bir anlaşma yaparak Osmanlı’ya vergi ödemeye başladı. 5 Eylül 1795 yılında imzalanan ve dili Türkçe olan Dostluk ve Barış Anlaşması’na göre Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez bir devlet (Osmanlı) tarafından yıllık vergi ve haraca bağlanmış oldu. Anlaşma aynı zamanda ABD tarihinde imzalanmış ilk ve tek yabancı dilli anlaşma olma özelliği de taşıyor.

Amerika’yı Vergiye Bağlayan Tek Devlet

Amerikan gemileri 18. yüzyılın sonlarında Akdeniz ticaretinin getireceği kazancı hesaba katarak Akdeniz’e yöneldi. Ancak o yıllarda Osmanlı’nın Kuzey Afrika’daki Garp Ocakları ile antlaşma yapmadan Akdeniz’de güvenli bir şekilde ticaret  yapmak mümkün değildi. Fransa, Akdeniz’deki ticaret gemilerinin güvenliğini sağlamak için Osmanlı’ya yıllık 200.000 İspanyol doları vergi ödemekteydi. Bu miktar İngiltere için de yıllık 280.000 İspanyol doları olarak belirlenmişti. Osmanlı Korsan Gemileri, Osmanlı Devleti ile barış antlaşması yapmayan devletlere ait gemileri otomatik olarak “düşman” kabul ettiklerinden bu sularda dolaşan Amerikan gemilerine de saldırmakta ve mürettebatını esir etmekteydiler.

25 Temmuz 1785’te, ABD bandıralı ilk gemi Cezayir açıklarında Osmanlı korsanlarınca ele geçirildi. Bu gemi, Boston Limanı’na bağlı Kaptan Isaac Stevens’in idaresindeki Maria idi. Daha sonra Philadelphia Limanı’na bağlı Kaptan O’Brien idaresindeki Dauphin de Osmanlı korsanları tarafından yakalandı. 1793 Ekim ve Kasım aylarında ise tam 11 ABD gemisi Osmanlılar’ın eline geçti.

ABD kamuoyunda artık iyice büyük bir sorun olmaya başlayan durum karşısında Amerikan Kongresi’nde tedbirler alınması istendi. Kongre, Başkan G. Washington’a bir savaş filosu kurması için 688.000 altın dolar harcama yetkisi verdi. Fakat bu  donanma da Osmanlı korsanlarıyla baş edemeyince ABD yönetimi Osmanlı’ya yıllık vergi ödemek zorunda kaldı. 5 Eylül 1795 (21 Sefer 1210) tarihinde, tamamı 22 fasıl ve bir hatimeden mürekkep Dostluk ve Barış Anlaşması’na göre Amerika, Cezayir’de bulunan esirlerin bırakılması için 642.500 dolar “Haraç” ödeyecek ve her sene 12.000 Cezayir Altını karşılığı 21.600 dolar “Vergi” verecekti. Anlaşma 7 Mart 1796’da Amerikan Kongresi’nce de onaylandı. Böylece Amerikan Kongresi, Osmanlı Devleti’ne resmen vergi mükellefi oldu. Amerika, “Garp Ocakları”na vergisini 1824 yılına kadar ödemeye devam etti.

Tam metni Bilim ve Ütopya dergisinin Eylül 2006 tarihli sayısında yayınlanan anlaşmanın orjinal metninin ilk 3 maddesi ise şöyle:

1. Fasıl

İbtida ki faslın kavi u kararı oldur ki işbu 1210 senesinde hala Merikan Ceziresi Eyaletlerine mutasarrıf dostumuz Corco Vaşinto (George Washington) her biri zebtinam Merika Hakimi ile ocağımız Mahruse-i Cezair-i Garbta Sahib-i Devlet olan Saadetlü Hasan Paşa (Cezayir Dayısı Hasan Paşa) -yesserellahü ma yezid vema yeşa- Hazretlerinin rey ve Asker-i Mansure Ağası ve Kul Kethüdası ve sair Erbab-ı Divan ve cümle Asakir-i Mansure ve Canibinin reayaları ittifakıyla bu sulh ve selahımız ve metin ve muhkem olub sabit olmuştur. Ba’del yevm sulhümüze muhalif ve mugayir ve fasid idicek bir söz kalmamış. Vesselam (Bu anlaşmanın her maddesi selam ile bitmektedir ki bunun anlamı barıştır) Tahriren Fi 21 Safer, Sene 1210.

2. Fasıl

İkinci faslın kavi u kararı oldur ki Merikan Hakimi dostumuzun gemileri gerek büyük ve gerek küçük ve kezalik anların hükmünde olan reayasının gemileri Mahruse-i Cezayir iskelesi veyahut taht hükmünde olan iskelelere varurlar ise adet-i kadim üzere rızklarından ötürü sattıklarında sair İngiliz ve Felemenk sevid bazerkanlarının vire geldüği ve anlara akdolunan gümriği 100 guruşta beş guruş gümrük alına. Ziyade taleb olunmaya. Ve bir dahi budur ki satılmayan rızkların yine gemiye koyup götürmek murad ettiklerinde bir kimesne anlardan bir şey talep itmeye. Ve mezkur iskelelerde bir kimesne anları incidüb alıkomayalar. Vesselam. Tahriren fi 21 Safer 1210.

3. Fasıl

Üçüncü faslın kavi u kararı oldur ki Merikan Hakimi dostumuzun gerek korsan ve gerek bazargan ve gerek Cezayir’in korsan ve bazargan gemileri ruy-i deryada birbirlerine rastgelüb buluştuklarında aramaktan ve birbirlerin incitmekten beri olup rivayet ve hürmet ile birbirlerinden yollarına gitmeden bir kimesneye mani olmaya. Ve biri dahi budur ki içlerinde herkangı cins olursa olsun yolcu oldukta rızkları ve malları ve eşyalarıyla her ne canibe giderler ise birbirin incidüb bir şeylerin almaya ve bir yere götürmeyeler ve eğtendürmeyeler ve hiçbir vecihle birbirlerine zarar u ziyan itmeyeler. Vesselam. Tahriren fi 21 Safer 1210.

Osmanlı ABD Barış Anlaşması

YORUM YAZ

Please enter your comment!
Please enter your name here