Kara hayatının sıkıntısı ve çilesi anlatmakla bitmez. Bunu en çok yaşayanlar bilirler. Hayat her şekilde zordur. Bu nedenle de insanlar hep daha fazla para kazanmanın peşinde koşup giderler. Bunun en bilinen çözümlerinden birisi gemilerde çalışmak’tır. Peki daha önce gemide çalışmamış bir insan için gemideki iş imkanları nasıldır? Nasıl denizde çalışılabilir. Ne görevle çalışılabilir. İşte bu